Hvem er Nordisk Erhvervsbyg

 

Firmaet er etableret 1. maj 2020 af Jesper Lund og Thomas Nørager. Efter flere års samarbejde i forskellige sammenhænge, valgte Jesper og Thomas af etablerer Nordisk Erhvervsbyg.

 

Jesper har igennem de sidste 18 år været tømrermester med gennemsnitlig 35 medarbejder, hvoraf 10 mand er i Danmark og resterende i Norge og Sverige.

Thomas er en af de få, der kan bryste sig af at have taget hele vejen fra tømrerlærling, til sjakbajs, formand, projektleder, salgschef, projekteringsleder og produktionsdirektør.

 

Sammen står Jesper og Thomas stærk, med alt den teoretiske ballast – blandet op med god gammeldags praktisk planlægning og koordinering. Det er vigtigt for både Jesper og Thomas, at skabe en god hverdag for sig selv og deres medarbejdere. Man skal stå op hver dag og glæde sig til en ny arbejdsdag.

 

Fokusområderne er konkurrencedygtige priser, god kvalitet, aflevere til tiden og god rådgivning

Især det sidste vil der være fokus på, da der i byggebranchen ofte fokuseres meget på pris. Det er prisen der oftest er afgørende for om man får byggesagen. Men! Der er stor fokus på byggeprisen, og knap så meget på den samlede økonomi.

 

Hvad er driftsomkostningerne?

Kan det svare sig at investere lidt mere ?

Tænke lidt anderledes osv..

Vi går lidt utraditionelt til værks

For at nå den billige byggepris og samtidig holde fokus på driftsomkostningerne (både for Nordisk Erhvervsbyg og Bygherre), har Jesper og Thomas valgt at gå lidt utraditionelt til værks med nogle af følgende områder:

· Du vil ikke blive mødt med et stort hovedkontor.

· Alle ansatte vil som udgangspunkt arbejde hjemmefra, eller være på byggepladsen.

· Hovedparten af den interne kommunikation vil foregå pr. tlf. mail, Skype eller anden digital platform.

· Det samme vil gøre sig gældende over for bygherre, dog tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

 

Alt for ofte har Jesper og Thomas oplevet, at alle de gode innovative tanker bygherre har haft under ”fødslen” af projektet, bliver skåret væk under projekteringen. Ofte pga. det manglende fokus på den langsigtede drift. Nordisk Erhvervsbyg kommer til at arbejde sammen med ganske få samarbejdspartnere, som vi ved udfører godt gammeldags kvalitetsarbejde. Der vil derfor ikke komme folk på pladsen som vi ikke kender – de er alle sammen en del af det netværk som Jesper og Thomas hver især har etableret igennem deres arbejdsliv.


Nordisk Erhvervsbyg vil udfordre plejer, vil gøre en dyd ud af at tænke anderledes, have stor fokus på langsigtet driftsomkostninger, vil hele tiden skæve til den grønne linje, så der ikke bare er fokus på driftsudgifter - men også miljø og bæredygtighed.